04Ιούλιος

Έρευνα: Μέθοδοι Επιλογής Προσωπικού για ΜΜΕ

(Ερωτηματολόγιο)

Τετάρτη, 04 Ιούλιος 2012

Η έρευνα δεν ολοκληρώθηκε επιτυχώς λόγω χαμηλής συμμετοχής. Κάποια ενδεικτικά όμως στοιχεία μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο άρθρου. Τονίζουμε ιδιαίτερα πως τα δεδομένα παρατίθενται ως μια απλή ένδειξη και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν στατιστικώς έγκυρα δεδομένα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ασφαλή συμπεράσματα.

 

Μέθοδοι Επιλογής Προσωπικού στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Η παρούσα έρευνα αφορά ιδιοκτήτες/διαχειριστές και υπεύθυνους προσωπικού πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που απασχολούν από 1 έως 250 άτομα προσωπικό, ανεξαρτήτως κλάδου.

Σκοπός της είναι να διερευνήσει τις μεθόδους εύρεσης και επιλογής προσωπικού. Η συμμετοχή είναι ανώνυμη, ενώ η έρευνα διενεργείται από την ομάδα OKS Research & Consulting. Τα αποτελέσματα θα δημοσιευθούν, μετά την επιτυχή συλλογή των δεδομένων, στη διαδικτυακή μας σελίδα.
www.oksrc.gr

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 9 σύντομες ερωτήσεις κι απαιτεί 3-5 λεπτά για τη συμπλήρωσή του.

Για να το συμπληρώσετε πατήστε εδώ